Det etiske Univers

Da jeg ville finne meg en hjemmeside, kom plutselig en liten fugl flyvende og satte seg spørrende i et hjørne. Kanskje den kan være sidens maskot? Da jeg så oppdaget at ornitologene har gitt spurven æresnavnet "Passer domesticus", passer den vel utmerket til det. Navnet betyr jo at denne lille sangfuglen nettopp er så huslig og hjemlig, og så fortrolig med oss mennesker, nesten som et familiemedlem der den bygger sine små reder i hulrom og kroker i våre hus og hjem. Den er et av mange tusen sære og kjære uttrykk for det biologiske liv som vi mennesker er en del av. Likesom heller ikke vi selv er den ikke skapt av noen "Gud", men av og i selve det totale Univers, som er uendelig større enn alle menneskeskapte guder. Og som vi befinner spurven seg i Universets sentrum fordi ethvert punkt i det totale Univers er dets sentrum. At vi mennesker begynner å bli klar over dette kan denne fuglen på sin måte ha visst lenge før oss, etter å ha fløyet langt og lenge i evolusjonens historie. Inntil den fant fast grunn i menneskenes nærhet. Her flykter den ikke fra, men trosser sne, is og kulde, og elsker vår og sommer som vi. Jo, denne lille sangfuglen er virkelig en liten engel. La oss se på den som et av tusen ørsmå bevis på at det etiske Univers eksisterer.

Velkommen til hjemmesiden vår